Hướng dẫn sửa lỗi không tạo được SSL và gia hạn SSL trên CyberPanel

Kể từ Tháng 6, năm 2021 tất cả các website đang chạy Cyberpanel đều không thể tạo mới SSL hoặc tự động gia hạn SSl khi hết hạn.

Các lỗi thường gặp như sau:

  • SSL chuyển thành example.com và thời gian đến năm 2031.
  • Cách sửa lỗi Cyberpanel SSL 2031​
  • Fix Cyberpanel SSL 2031 And example.com 2021
  • Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư

Nguyên nhân do Cyberpanel sử dụng acme.sh đã thay đổi nhà cung cấp SSL mặc định từ Let’s Encrypt sang ZeroSSL kể từ ngày 15/6/2021 nên xảy ra tình trạng không tạo mới trang web có https hoặc tự động gia hạn ssl trên Cyberpanel

Đội ngũ kỹ thuật đã tìm ra giải pháp xử lý và hướng dẫn người dùng cách xử lý lỗi không tạo được ssl hoặc không tự động gia hạn SSL, rất đơn giản như sau:

Bước 1: truy cập vào SSH, chạy dòng lệnh sau:

/root/.acme.sh/acme.sh --issue -d zubicloud.com -d www.zubicloud.com --cert-file /etc/letsencrypt/live/zubicloud.com/cert.pem --key-file /etc/letsencrypt/live/zubicloud.com/privkey.pem --fullchain-file /etc/letsencrypt/live/zubicloud.com/fullchain.pem -w /home/zubicloud.com/public_html --force

Chú ý thay tên miền ở trên bằng tên miền của quý khách đang bị lỗi

Bước 2: Nếu thấy xuất hiện lỗi báo đỏ như hình dưới, thì xin chúc mừng bạn. Chỉ Còn 1-2 bước nữa là sẽ thành công thôi

Lỗi: Please update your account with an email address first.

Bước 3: Truy cập vào SSH, vào thư mục /root/.acme.sh mở file acme.sh

Tìm đến dòng 3558, thấy như sau

_email="$(_getAccountEmail)"

Hãy đổi dòng trên thành (hãy thay thành email của bạn)


_email="hello@localhost"

Tiếp theo, hãy chạy lại lệnh ở bước 1, nếu kết quả báo về như sau là thành công

Bước 5: Chạy lệnh systemctl restart lsws để khởi động lại
Chú ý: Để gia hạn các tên miền hết hạn SSL, bạn chỉ cần vào Control CyberPanel rồi gia hạn lại cho từng web là ok nhé.