Green Dragon City

1.500.000 đ

Green Dragon City (Khu đô thị Du lịch Dịch vụ Bái Tử Long 1) là dự án khu đô thị du lịch, dịch vụ thương mại, thuộc địa phận 3 phường: phường Cẩm Trung, phường Cẩm Thành, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

0/5 (0 Reviews)
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE