3 xu hướng của thương mại điện tử năm 2021

Tình hình đại dịch diễn tiến liên tục đã thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp và người dùng chuyển đổi sang nền tảng trực tuyến. Giới thương mại điện tử dự báo, 3 xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong “thời kỳ bình thường mới”.